Phan Vũ - Nhà thầu nền móng & bê tông đúc sẵn lắp ghép

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm D350, D500

Giá trị hợp đồng: 10.700.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D300

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D600

Giá trị hợp đồng: 18.800.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm D600

Giá trị hợp đồng: 23.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D300

Giá trị hợp đồng: 11.800.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc vuông 300x300

Giá trị hợp đồng: 22.600.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.