Hạng mục công việc:Cung cấp & thi công cọc ván SW600

Giá trị hợp đồng: 40.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp & thi công cọc bê tông ly tâm D700, D800

Giá trị hợp đồng: 45.100.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc:Cung cấp & thi công cọc bê tông D300, D350

Giá trị hợp đồng: 37.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCông tác cọc móng và công tác bê tông móng trụ tuabin gió

Giá trị hợp đồng: 500.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp & thi công ép cọc D600

Giá trị hợp đồng: 15.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp & thi công ép cọc D300, D400

Giá trị hợp đồng: 36.00.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.