Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Giá trị hợp đồng: 36.400.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600 và cừ ván SW600

Giá trị hợp đồng: 10.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và ép cọc BTLT D400, D500

Giá trị hợp đồng: 24.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công tấm tường Eurowall

Giá trị hợp đồng: 47.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và đóng cọc BTLT D500

Giá trị hợp đồng: 12.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc BLTL D350, D400

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.