Hạng mục công việc: Cung cấp cọc đại trà D300A và D500A

Giá trị hợp đồng: 69.300.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc PHC D350AB

Giá trị hợp đồng: 96.600.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D300A

Giá trị hợp đồng: 23.700.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600C, D800C và Cừ ván SW600B

Giá trị hợp đồng: 40.100.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D300

Giá trị hợp đồng: 21.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc tròn D500C và Cừ ván SW740

Giá trị hợp đồng: 22.850.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.