Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600C

Hạng mục công việc: Cung cấp cừ ván SW400A

Hạng mục công việc: Thi công bờ kè trọn gói

Hạng mục công việc: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông

Hạng mục công việc: Cung cấp & thi công cọc 700C, Dầm I33,..

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D800B

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.