Hạng mục công việc: Cung cấp cừ ván SW500A

Giá trị hợp đồng: 11.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D800B

Giá trị hợp đồng: 54.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D300, D350

Giá trị hợp đồng: 13.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D400B, PHC D500A, PHC D500AB

Giá trị hợp đồng: 29.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ván SW600B

Giá trị hợp đồng: 15.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp thi công cừ ván và cọc kè SW600, D400, D500, D700

Giá trị hợp đồng: 16.500.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.