Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ván SW400A, SW500B, SW600B, D600C

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ván SW400 - SW840 và D600

Giá trị hợp đồng: 74.300.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc:Cung cấp & thi công cọc ván SW600

Giá trị hợp đồng: 40.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp & thi công cọc bê tông ly tâm D700, D800

Giá trị hợp đồng: 45.100.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D600

Giá trị hợp đồng: 18.800.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D700, D800

Giá trị hợp đồng: 91.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.