Hạng mục công việc: Thi công bờ kè

Giá trị hợp đồng: 22.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D400A

Giá trị hợp đồng: 25.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D300A và D500A

Giá trị hợp đồng: 16.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan cọc D700

Giá trị hợp đồng: 16.800.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D500A, D400A

Giá trị hợp đồng: 43.400.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông

Giá trị hợp đồng: 21.500.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.