Cấu kiện Hạ tầng - Giao thông

Dầm I24.54

Dầm I24.54 là cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn dự ứng lực tiết diện I, được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN - 11823:2017, với tải trọng thiết kế HL93.

Dầm I33

Dầm I33 là cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn dự ứng lực, được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN - 11823:2017, với tải trọng thiết kế HL93 và người đi bộ 3x10-3 MPa.

Dầm U - Hệ cầu dẫn dự án Điện gió

Giải pháp sáng tạo Dầm U bằng bê tông đúc sẵn lắp ghép cho hệ cầu dẫn dự án điện gió của Phan Vũ giúp khách hàng rút ngắn 50% tiến độ thi công và giảm 30% chi phí đầu tư.

Cọc xi măng đất (CDM)

Ứng dụng rộng rãi trong phân khúc xử lý nền đất yếu và đem lại hiệu quả thiết thực về mặt tiến độ đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng giao thông.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.