Dịch vụ thi công khác

Thi công móng trụ tuabin gió

Thi công hạng mục cọc móng trụ tuabin (turbine) gió, đặc biệt là các dự án điện gió gần bờ (Nearshore) và trên biển (Offshore), đòi hỏi cao hơn nhà thầu về biện pháp thi công và năng lực triển khai dự án.

Cọc khoan nhồi full casing

Cọc khoan nhồi full casing là phương pháp thi công bằng sử dụng thêm ống vách thép (casing) mà không sử dụng dung dịch bentonite hoặc polymer trong quá trình khoan tạo lỗ.

Cọc khoan nhồi

Cọc khoan nhồi (Bored pile) là loại cọc tiết diện tròn được thi công bằng cách khoan tạo lỗ trong đất sau đó lấp đầy bằng bê tông cốt thép.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.