Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công D600

Giá trị hợp đồng: 30.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc:Cung cấp & thi công cọc ván DUL SW840, SW600

Giá trị hợp đồng: 62.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D500, D800

Giá trị hợp đồng: 76.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT D500, D800

Giá trị hợp đồng: 44.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D500, D600, D800

Giá trị hợp đồng: 77.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Giá trị hợp đồng: 21.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.