Phan Vũ - Nhà thầu nền móng & bê tông đúc sẵn lắp ghép

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cừ ván SW940

Giá trị hợp đồng: 12.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT D800,D1000

Giá trị hợp đồng: 72.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và ép cọc BTLT D300

Giá trị hợp đồng: 40.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và ép cọc BTLT D400, D600

Giá trị hợp đồng: 17.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D400

Giá trị hợp đồng: 20.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Giá trị hợp đồng: 36.400.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.