Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D500C, D600C

Hạng muc công việc: Thi công ép cọc D300A

Hạng mục công việc: Cung cấp SW500A

Hạng mục công việc: Cung cấp, thi công cọc móng trụ tuabin và công tác bê tông 

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D500B

Hạng mục công việc: Thi công cọc D400B

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.