Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ván SW600B

Giá trị hợp đồng: 15.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc D300, D400, D600

Giá trị hợp đồng: 25.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp & thi công tấm tường Eurowall

Giá trị hợp đồng: 12.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc D400

Giá trị hợp đồng: 18.100.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc D800

Giá trị hợp đồng: 45.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp & thi công cọc D300

Giá trị hợp đồng: 22.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.