Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800C, D1000C
Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D600B và D600C
Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc D400, D600, D700
Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800
Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D300, D350 & D400
Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công SW500, SW600
Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.