Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300

Giá trị hợp đồng: 25.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300

Giá trị hợp đồng: 88.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D500, D600

Giá trị hợp đồng: 25.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ (HyperMEGA)cọc bê tông ly tâm D700

Giá trị hợp đồng: 88.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300A

Giá trị hợp đồng: 14.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D500A, D600B

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.