Hạng mục công việcCung cấp và thi công ép cọc D300, D350

Giá trị hợp đồng: 36.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và ép cọc D300, D350

Giá trị hợp đồng: 43.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và thi công ép cọc D300, D350

Giá trị hợp đồng: 48.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600

Giá trị hợp đồng: 21.400.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp & thi công cọc D300, D400, D600

Giá trị hợp đồng: 23.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc D500C

Giá trị hợp đồng: 10.600.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.