Hạng mục công việc: Cung cấp và ép cọc D400, D500, cọc vuông 300x300

Giá trị hợp đồng: 37.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và ép cọc BTLT D400, D600

Giá trị hợp đồng: 17.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và ép cọc BTLT D400, D500

Giá trị hợp đồng: 24.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công tấm tường Eurowall

Giá trị hợp đồng: 47.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và đóng cọc BTLT D500

Giá trị hợp đồng: 12.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D350

Giá trị hợp đồng: 18.200.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.