Tầm nhìn - Sứ mệnh

Liên tục duy trì và phát triển vị trí dẫn đầu của Phan Vũ trong lĩnh vực nền móng tại thị trường Việt Nam đồng thời mở rộng và lan tỏa sang thị trường các nước Đông Nam Á và Châu Á.
Niềm tự hào và đam mê của Chúng tôi là luôn đưa ra các giải pháp có tính sáng tạo và tối ưu trong lĩnh vực nền móng cho khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Sự yên tâm đảm bảo bởi
Uy tín
Sự hài lòng về
Chất lượng
Luôn tối ưu hóa để đạt
Hiệu quả
Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.