Quy định hệ thống thông tin người thổi còi
17/02/2022

Quy định này được xây dựng nhằm thiết lập hệ thống xử lý các phản ánh, báo cáo về các hành vi vi phạm pháp luật /quy định của các tổ chức hoặc cá nhân trong Tập đoàn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.