Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D800C

Giá trị hợp đồng: 11.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D300, D350

Giá trị hợp đồng: 12.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D700C, D800C, D1000C

Giá trị hợp đồng: 12.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D500A, D600B

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ống PHC D400C, D600A, D600B, D600C, D700C

Giá trị hợp đồng: 25.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc PHC D700, D800

Giá trị hợp đồng: 65.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.