Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ván SW400A, SW500B, SW600B, D600C

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ván SW400 - SW840 và D600

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800, D500, D600

Hạng mục công việc: Cung cấp & thi công cọc D300, D400, D600

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D500C

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.