Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ống PHC D500B và cọc ván SW400B

Giá trị hợp đồng: 55.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công tấm tường đúc sẵn EUROWALL

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm PHC D700A

Giá trị hợp đồng: 25.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc D400, D600

Giá trị hợp đồng: 45.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Thi công khoan nhồi D800 và cung cấp cọc D500AB

Giá trị hợp đồng: 70.600.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc thử và cọc đại trà D450A

Giá trị hợp đồng: 30.00.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.