Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D800

Giá trị hợp đồng: 142.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D300, D400

Giá trị hợp đồng: 62.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc vuông 250x250

Giá trị hợp đồng: 110.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn lắp ghép

Giá trị hợp đồng: 32.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D350

Giá trị hợp đồng: 18.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm D400

Giá trị hợp đồng: 15.300.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.