Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT PHC D700B

Giá trị hợp đồng: 23.900.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600

Giá trị hợp đồng: 29.600.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc tròn D500C và Cừ ván SW740, SW600

Giá trị hợp đồng: 38.610.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT dự ứng lực PHC D600, D400

Giá trị hợp đồng: 52.970.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và khoan thả cọc D800

Giá trị hợp đồng: 25.800.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công đóng cọc D500C, D400C

Giá trị hợp đồng: 27.200.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.