Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Giá trị hợp đồng: 17.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp & thi công tấm tường Eurowall

Giá trị hợp đồng: 27.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp & thi công tấm tường Eurowall 

Giá trị hợp đồng: 27.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc D600

Giá trị hợp đồng: 12.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D300

Giá trị hợp đồng: 13.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Giá trị hợp đồng: 33.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.