Hạng mục công việcCung cấp cọc D300C

Giá trị hợp đồng: 31.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D400, D500, D700 và cọc ván SW600

Giá trị hợp đồng: 40.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và ép cọc D300, D350

Giá trị hợp đồng: 26.100.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp & thi công khoan hạ Hyper-MEGA D600

Giá trị hợp đồng: 27.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc D800C

Giá trị hợp đồng: 39.500.000.000 VNĐ

 

Hạng mục công việc:Cung cấp & thi công cọc bê tông D300, D350

Giá trị hợp đồng: 23.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.