Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D500, D600, cừ ván SW500

Giá trị hợp đồng: 14.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D500, D600

Giá trị hợp đồng: 11.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và ép cọc D600

Giá trị hợp đồng: 11.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Thi công khoan hạ D600

Giá trị hợp đồng: 45.300.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600

Giá trị hợp đồng: 53.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và ép cọc D300, D350, D400

Giá trị hợp đồng: 21.400.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.