Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D800B

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D300A, D400A

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D300

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600B

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT D300, D350

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D400B, D500A, D500AB

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.