Hạng mục công việcCung cấp cọc D800C

Giá trị hợp đồng: 16.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc D1.000

Giá trị hợp đồng: 45.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và ép cọc D300A, D350A

Giá trị hợp đồng: 27.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và ép cọc D300A, D350A

Giá trị hợp đồng: 101.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và ép cọc D300A, D350A

Giá trị hợp đồng: 80.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc D800 (móng trụ turbine gió) và cọc D500 (cầu dẫn)

Giá trị hợp đồng: 53.900.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.