Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D300

Giá trị hợp đồng: 13.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Giá trị hợp đồng: 33.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D300, D400, D600

Giá trị hợp đồng: 14.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công tấm tường Eurowall

Giá trị hợp đồng: 12.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ Hyper - MEGA D600

Giá trị hợp đồng: 85.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Thi công tường vây và cọc đại trà D600

Giá trị hợp đồng: 42.500.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.