Hạng mục công việcCung cấp & thi công cọc PHC D300A, D400A

Giá trị hợp đồng: 22.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và thi công ép cọc D300

Giá trị hợp đồng: 13.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc D600B

Giá trị hợp đồng: 16.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D300, D350

Giá trị hợp đồng: 13.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D400B, PHC D500A, PHC D500AB

Giá trị hợp đồng: 29.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D300

Giá trị hợp đồng: 30.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.