Cọc bê tông

Cọc bê tông ly tâm UST

Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước (PC) và cọc bê tông cường độ cao ứng suất trước (PHC) được sản xuất theo tiêu chuẩn mới nhất phù hợp TCVN 7888:2014.


Cọc Nodular
Cọc Nodular là cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước với thiết kế mới hình dạng có đốt trên thân nhằm nâng cao ma sát thành và cải thiện khả năng chịu tải của cọc.
Cừ ván bê tông cốt thép

Cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực Phan Vũ phù hợp tiêu chuẩn Nhật Bản JIS với thép cường độ cao, đang được sử dụng rộng rãi cho công trình thủy lợi, đê kè và công trình hạ tầng.

Cừ ván bê tông

Cừ (cọc) ván bê tông dự ứng lực Phan Vũ phù hợp tiêu chuẩn Nhật Bản JIS với thép cường độ cao, đang được sử dụng rộng rãi cho công trình thủy lợi, đê kè và công trình hạ tầng.

Cọc vuông bê tông

Cọc vuông bê tông được áp dụng theo tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574:2012 "Kết cấu BT & BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế", 22TCN272-05 "Tiêu chuẩn thiết kế cầu", ACI 318 "Yêu cầu xây dựng cho bê tông kết cấu".

Thi công khoan hạ

Thi công khoan hạ cọc là công tác khoan tạo lỗ trong đất và dùng các biện pháp thích hợp để có thể đưa cọc bê tông ly tâm xuống đúng vị trí yêu cầu theo thiết kế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.