Dự án năng lượng siêu âm - Bangladesh Matarbari

Tên dự án: Dự án năng lượng siêu âm - Bangladesh Matarbari 

Khách hàng: POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LIMITED

Địa chỉ: Bangladesh 

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D400A, D600A, D400B, D600B

Giá trị hợp đồng: 75.200.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.