Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
15/05/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ trân trọng thông báo đến Qúy Cổ đông các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
08/05/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ trân trọng thông báo đến Qúy Cổ đông các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, Qúy Cổ đông vui lòng truy cập link để xem nội dung chi tiết.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.