Hạng mục công việcCung cấp & thi công cọc D500

Giá trị hợp đồng: 40.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D400

Giá trị hợp đồng: 25.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp thi công cừ ván và cọc kè SW600, D400, D500, D700

Giá trị hợp đồng: 16.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc:Cung cấp & thi công cọc bê tông D500, D600, D800.

Giá trị hợp đồng: 38.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Giá trị hợp đồng: 45.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và thi công ép cọc D300, D350

Giá trị hợp đồng: 36.200.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.