Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D700, D800, D1000

Giá trị hợp đồng: 5.831.000 USD

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép đại trà cọc PHC D400A

Giá trị: 97.000.000.000VNĐ

Hạng mục công việc: Khoan dẫn cọc bê tông ly tâm kích thước D300 và D500

Giá trị hợp đồng: 223.000.000.000VNĐ


Hạng mục công việc: Khoan hạ cọc bê tông ly tâm kích thước D600 theo phương pháp BASIC 


Hạng mục công việc: Khoan hạ cọc bê tông ly tâm kích thước D800 theo phương pháp Hyper-MEGA.

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công đóng cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D800 và D600

Giá trị hợp đồng: 9.700.000 USD

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.