Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D300, D400

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc vuông 250x250

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn lắp ghép

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D350

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D400

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc vuông 450x450

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.