Hạng mục công việc: Cung cấp & thi công cọc 700C, Dầm I33, BTCT, đường bản mặt cầu, Accropod, Geotube...

Giá trị hợp đồng: 137.100.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và thi công ép cọc D350, D500

Giá trị hợp đồng: 41.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D500C, D600C

Giá trị hợp đồng: 83.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D300A

Giá trị hợp đồng: 11.250.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cừ ván SW500A

Giá trị hợp đồng: 11.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp, thi công Cọc D800C và làm đài bê tông

Giá trị hợp đồng: 16.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.