Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm D800

Hạng mục công việc: Thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm Hyper-MEGA D800-600

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D700

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

 

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D700, D800, D1000

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.