Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D700B

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D500C và SW740, SW600

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT dự ứng lực PHC D600, D400

Hạng mục công việc: Cung cấp và khoan thả cọc D800

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công đóng cọc D500C, D400C

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.