Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D400 và cọc vuông 500

Giá trị hợp đồng: 3.242.000 USD


 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.