Hạng mục công việcCung cấp và thi công ép cọc D500

Giá trị hợp đồng: 9.158.000 USD

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc ván SW400B, SW600B, SW740, SW940

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm D800

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm D600

Hạng mục công việcThi công khoan hạ cọc Hyper-MEGA D800, D600

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm D800, D600

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.