Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép đại trà cọc PHC D400A

Hạng mục công việc: Khoan dẫn cọc bê tông ly tâm kích thước D300, D500

 

Hạng mục công việc: Khoan hạ cọc D600 theo phương pháp BASIC 


Hạng mục công việc: Khoan hạ cọc bê tông ly tâm kích thước D800 theo phương pháp Hyper-MEGA.

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công đóng cọc  D800 và D600

Sản phẩm sử dụng: Cung cấp và thi công khoan hạ D600, D450

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.