Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công đóng cọc D500, D600

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D350 và D400

Hạng mục công việc: Thi công cọc D800 - Hyper-MEGA

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc BTLT PC D400A

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D500C

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.