Hạng mục công việc: Thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm bằng công nghệ Hyper-MEGA D800-600

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm D800-600

Giá trị hợp đồng: 60.458.000.000 VND

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm D800

Giá trị hợp đồng: 67.776.000.000 VND

Hạng mục công việc: Thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm Hyper-MEGA D800-600

Giá trị hợp đồng: 64.902.000.000 VND

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D800

Giá trị hợp đồng: 8.452.000 USD

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D700

Giá trị hợp đồng: 1.400.000 USD

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.