Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc vuông 300x300

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc bê tông ly tâm D300

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D300

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc vuông 400x400

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D300

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.