Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D350 và D400

Giá trị hợp đồng: 26.300.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc BTLT PC D400A

Giá trị hợp đồng: 21.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc PHC D350 và D400A

Giá trị hợp đồng: 35.300.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D300 và D350 

Giá trị hợp đồng: 37.111.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép đại trà cọc PHC D400A

Giá trị: 97.000.000.000VNĐ

Hạng mục công việc: Khoan dẫn cọc bê tông ly tâm kích thước D300 và D500

Giá trị hợp đồng: 223.000.000.000VNĐ


Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.