Hạng mục công việcThi công cọc bê tông ly tâm ứng suất trước và thi công cọc D500A

Giá trị hợp đồng: 23.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D350AB, D400AB, D500AB, D600AB

Giá trị hợp đồng: 61.100.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc PHC D350AB

Giá trị hợp đồng: 96.600.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT dự ứng lực PHC D600, D400

Giá trị hợp đồng: 52.970.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công đóng cọc D500C, D400C

Giá trị hợp đồng: 27.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công đóng cọc D500, D600

Giá trị hợp đồng: 56.900.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.