Hạng mục công việc: Cung cấp cọc vuông 400x400

Giá trị hợp đồng: 12.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D300

Giá trị hợp đồng: 15.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300

Giá trị hợp đồng: 15.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc vuông 400x400

Giá trị hợp đồng: 11.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D400A

Giá trị hợp đồng: 68.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông ly tâm D300, D350

Giá trị hợp đồng: 28.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.