Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600B

Hạng mục công việc: Thi công cọc D300

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D400

Hạng muc công việc: Cung cấp và thi công cọc D500, D600, D800

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D800

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.