Hạng mục công việc: Thi công khoan nhồi D800 và cung cấp cọc D500AB

Giá trị hợp đồng: 70.600.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D300

Giá trị hợp đồng: 100.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và thi công ép cọc PHC - D500AB

Giá trị hợp đồng: 110.00.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D500A

Giá trị hợp đồng: 23.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D300, D400, D500

Giá trị hợp đồng: 13.000.000.000 VNĐ

 

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D300

Giá trị hợp đồng: 13.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.