Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D600B, D600C, D700C

Giá trị hợp đồng: 103.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D350A

Giá trị hợp đồng: 24.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D300, D350

Giá trị hợp đồng: 12.500.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ống PHC D400C, D600A, D600B, D600C, D700C

Giá trị hợp đồng: 25.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ống PHC D500B và cọc ván SW400B

Giá trị hợp đồng: 55.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm PHC D700A

Giá trị hợp đồng: 25.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.