Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT D300, D350

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D400B, D500A, D500AB

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ván SW600B

Hạng mục công việc: Cung cấp & thi công SW600, D400, D500, D700

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ván SW400A, SW500B, SW600B, D600C

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc ván SW400 - SW840 và D600

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.