Hạng mục công việc: Cung cấp & thi công cọc ván SW600

Hạng mục công việc: Cung cấp & thi công cọc D700, D800

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D700, D800

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT D400C, D600C

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT D400C, D600C

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.