Sản xuất và cung cấp cọc bê tông ly tâm ứng suất trước
Sản xuất và cung cấp cọc bê tông ly tâm ứng suất trước
Cung cấp và thi công đóng ép cọc bê tông dự ứng lực
Cung cấp và thi công đóng ép cọc bê tông dự ứng lực
Cung cấp và thi công tấm tường bê tông EuroWall
Cung cấp và thi công tấm tường bê tông EuroWall
Cung cấp vật tư và thi công cọc khoan nhồi
Cung cấp vật tư và thi công cọc khoan nhồi
Thi công khoan hạ cọc bê tông theo công nghệ Nhật Bản
Thi công khoan hạ cọc bê tông theo công nghệ Nhật Bản
Thiết kế kỹ thuật, thi công và đầu tư các công trình hạ tầng
Thiết kế kỹ thuật, thi công và đầu tư các công trình hạ tầng
Tư vấn và chuyển giao công nghệ
Tư vấn và chuyển giao công nghệ
Mua bán máy móc, vật liệu, xây dựng
Mua bán máy móc, vật liệu, xây dựng
Các dịch vụ  thí nghiệm kiểm tra các ứng bê tông, kết cấu và vật liệu XD
Các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra các ứng bê tông, kết cấu và vật liệu XD
Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.