Sản xuất, cung cấp cọc bê tông ly tâm dự ứng lực
Sản xuất, cung cấp cọc bê tông ly tâm dự ứng lực
Thi công đóng ép cọc bê tông dự ứng lực
Thi công đóng ép cọc bê tông dự ứng lực
Cung cấp và thi công tấm tường bê tông EuroWall Phan Vũ
Cung cấp và thi công tấm tường bê tông EuroWall Phan Vũ
Thi công cọc khoan nhồi
Thi công cọc khoan nhồi
Thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm theo công nghệ Nhật Bản
Thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm theo công nghệ Nhật Bản
Đầu tư hạ tầng
Đầu tư hạ tầng
Tư vấn chuyển giao công nghệ
Tư vấn chuyển giao công nghệ
Mua bán máy móc vật liệu  xây dựng
Mua bán máy móc vật liệu xây dựng
Thí nghiệm và kiểm tra vật  liệu xây dựng và các dịch vụ  thí nghiệm kiểm tra các ứng  bê tông và kết cấu
Thí nghiệm và kiểm tra vật liệu xây dựng và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra các ứng bê tông và kết cấu
Phan vũ Group

Địa chỉ: Khu A-Tầng 16-Indochina Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: (848) 22200884-6 - Fax: (848) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.