Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước
Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước
Cung cấp và thi công đóng ép cọc bê tông dự ứng lực
Cung cấp và thi công đóng ép cọc bê tông dự ứng lực
Tấm tường đúc sẵn Eurowall
Tấm tường đúc sẵn Eurowall
Cung cấp vật tư và thi công cọc khoan nhồi
Cung cấp vật tư và thi công cọc khoan nhồi
Thi công khoan hạ
Thi công khoan hạ
Thiết kế kỹ thuật, thi công và đầu tư các công trình hạ tầng
Thiết kế kỹ thuật, thi công và đầu tư các công trình hạ tầng
Tư vấn và chuyển giao công nghệ
Tư vấn và chuyển giao công nghệ
Mua bán máy móc, vật liệu, xây dựng
Mua bán máy móc, vật liệu, xây dựng
Các dịch vụ thí nghiệm và kiểm tra khác
Các dịch vụ thí nghiệm và kiểm tra khác
Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.