VPKD Miền Trung: Đơn vị xuất sắc 6 tháng đầu năm 2023

Với kết quả đạt được ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2023, chúc mừng Văn phòng Kinh doanh (VPKD) Miền Trung đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc 6 tháng đầu năm 2023" và được Tổng giám đốc ký quyết định khen thưởng, vinh danh trên toàn Tập đoàn.

Theo đó, VPKD Miền Trung đã xuất sắc hoàn thành vượt các mục tiêu quan trọng như: Doanh số, Sản lượng và Nghiệm thu. Đồng thời, VPKD Miền Trung cũng là tập thể đạt vượt một số mục tiêu khác so với chỉ tiêu giao của Ban lãnh đạo Tập đoàn. Đây là thành tích rất đáng nể và đáng khen ngợi của tập thể VPKD Miền Trung trước tình hình chung vẫn còn nhiều mảng màu xám như hiện nay.

Danh hiệu "Đơn vị xuất sắc 6 tháng đầu năm 2023" của VPKD Miền Trung là kết quả của tập thể, là sự nỗ lực tuyệt vời của mỗi cá nhân trong một tập thể đoàn kết. Xin chúc mừng VPKD Miền Trung và chúc VPKD Miền Trung cùng tất cả các chiến binh Phan Vũ tiếp tục làm việc chăm chỉ để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.