Thi công cọc Hyper-MEGA

Thi công cọc Hyper-MEGA

Quy trình sản xuất tấm tường Eurowall

Quy trình sản xuất tấm tường Eurowall

Quy trình thi công tấm tường Eurowall

Quy trình thi công tấm tường Eurowall

Sản xuất Cấu kiện bê tông lắp ghép

Sản xuất Cấu kiện bê tông lắp ghép

Thi công Cấu kiện bê tông lắp ghép

Thi công Cấu kiện bê tông lắp ghép

Cột Pipe Rack bê tông đúc sẵn chuyên dụng

Cột Pipe Rack bê tông đúc sẵn chuyên dụng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.