Hạng mục công việc: Cọc ống bê tông ly tâm ứng suất trước, ống cống bê tông thoát nước. 

Giá trị: 50.000.000.000VNĐ


Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.