Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D300, D350 & D400
Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công SW500, SW600
Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D350A

Hạng mục công việc: Thi công tấm tường Eurowall

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan cọc D700

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D500A, D400A

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.