Hạng mục công việc: Khoan dẫn cọc bê tông ly tâm kích thước D300 và D500

Giá trị hợp đồng: 223.000.000.000VNĐ


Hạng mục công việc: Khoan hạ cọc bê tông ly tâm kích thước D800 theo phương pháp Hyper-MEGA.

Sản phẩm sử dụng: Cung cấp và thi công khoan hạ ống bê tông ly tâm ứng suất trước D600/D450. 

Giá trị: 208.000.000.000VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.