Phan Vũ - Nhà thầu nền móng & bê tông đúc sẵn lắp ghép

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D800

Giá trị hợp đồng: 8.452.000 USD

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D700

Giá trị hợp đồng: 1.400.000 USD

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm ứng suất trước D800

Giá trị hợp đồng: 2.614.000 USD

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc bê tông ly tâm D700, D800, D1000

Giá trị hợp đồng: 5.831.000 USD

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.