Phan Vũ - Nhà thầu nền móng & bê tông đúc sẵn lắp ghép

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc BTLT dự ứng lực D500C

Giá trị hợp đồng: 44.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600C, D800C và Cừ ván SW600B

Giá trị hợp đồng: 40.100.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT PHC D700B

Giá trị hợp đồng: 23.900.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc D600

Giá trị hợp đồng: 22.900.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D500C

Giá trị hợp đồng: 22.200.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc PHC D700C

Giá trị hợp đồng: 27.000.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.