Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT dự ứng lực D400A, D500A, D600A

Giá trị hợp đồng: 24.700.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc tròn D500C và Cừ ván SW740

Giá trị hợp đồng: 22.850.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc tròn D500C và Cừ ván SW740, SW600

Giá trị hợp đồng: 38.610.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Thiết kế thi công PP Hyper - Mega cọc PHC D800

Giá trị hợp đồng: 64.900.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT ứng suất trước D700 và D600

Giá trị: 43.400.000.000 VNĐ

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.