Khóa đào tạo Kế toán Quản trị dành cho cán bộ quản lý

Nhằm mục đích cập nhật và thống nhất kiến thức kế toán quản trị của các cấp quản lý để áp dụng vào thực tiễn quản lý một cách nhất quán, hiệu quả và chuẩn bị kế hoạch lập ngân sách 2022. Phòng Nhân sự - Đào tạo Phan Vũ Group phối hợp và tổ chức khóa đào tạo "Kế toán Quản trị" dành cho các cán bộ quản lý Tập đoàn dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Trần Xuân Nam.

Giảng viên: Tiến sĩ Trần Xuân Nam

Khóa đào tạo kéo dài trong 04 ngày theo hình thức đào tạo trực tuyến và được sự tham gia của đông đủ các cấp quản lý từ Ban lãnh đạo Tập đoàn, Ban Giám đốc các Khối/Phòng ban chức năng, Ban Giám đốc và kế toán trưởng các Công ty thành viên. 

Qua khóa đào tạo Kế toán Quản trị này, các cán bộ quản lý sẽ được cung cấp các kiến thức về: Nguyên tắc và cách thức thực hiện phân bổ chi phí chung, tính giá thành theo đơn đặt hàng, theo sản phẩm; Sử dụng thông tin Kế toán Quản trị cho việc ra các quyết định Marketing và sản xuất; Lập ngân sách tổng thể từ bán hàng, sản xuất, các hoạt động khác đến các báo cáo tài chính ngân sách; Tổ chức kiểm soát và phân tích các chênh lệch giữa thực tế và ngân sách, xác định nguyên nhân để cải thiện.

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.