Bổ nhiệm mới tại Phan Vũ Hải Dương và VPKD Duyên Hải

Ngày 28/02/2023 tại văn phòng nhà máy Phan Vũ Hải Dương, thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Phan Vũ, ông Đặng Kiện Hùng - Phó Tổng giám đốc vừa trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng đến ông Hồ Khắc Thuận và ông Nguyễn Văn Quynh.

Ông Hồ Khắc Thuận, tân Giám đốc VPKD Duyên Hải (người đứng bên phải)

Theo Quyết định điều động và bổ nhiệm Số: 08/2023/QĐ-HĐQT đối với ông Hồ Khắc Thuận, thôi nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Phan Vũ Hải Dương (tên tắt thường gọi là nhà máy Phan Vũ Hải Dương) và bổ nhiệm giữ chức vụ mới là Giám đốc Văn phòng Kinh doanh Duyên Hải. 

Ông Nguyễn Văn Quynh, tân Giám đốc nhà máy Phan Vũ Hải Dương (người đứng bên phải)

Theo Quyết định bổ nhiệm Số: 11/2023/QĐ-HĐQT, ông Nguyễn Văn Quynh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Phan Vũ Hải Dương (tên tắt thường gọi là nhà máy Phan Vũ Hải Dương). 

Chúc mừng Văn phòng Kinh doanh Duyên Hải và nhà máy Phan Vũ Hải Dương có những lãnh đạo mới. Chúc các cán bộ vừa được bổ nhiệm thật nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong vị trí mới.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.