Cột Pipe Rack bê tông đúc sẵn chuyên dụng

Cột Pipe Rack bê tông đúc sẵn chuyên dụng

Thi công Cấu kiện bê tông lắp ghép

Thi công Cấu kiện bê tông lắp ghép

Sản xuất Cấu kiện bê tông lắp ghép

Sản xuất Cấu kiện bê tông lắp ghép

Quy trình thi công tấm tường Eurowall

Quy trình thi công tấm tường Eurowall

Quy trình sản xuất tấm tường Eurowall

Quy trình sản xuất tấm tường Eurowall

Thi công cọc Hyper-MEGA

Thi công cọc Hyper-MEGA

Sản xuất cọc bê tông ly tâm

Sản xuất cọc bê tông ly tâm

Thi công khoan hạ cọc DTH (Drop to Hole)

Thi công khoan hạ cọc DTH (Drop to Hole)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.