Phương pháp xây dựng Từ điển năng lực, Khung năng lực

Trong hai ngày 20/4 và 21/4/2022 tại văn phòng Tòa nhà Phan Vũ A2 Trường Sơn (TP. HCM), Phòng Nhân sự đã phối hợp cùng Học viện BMG tổ chức khóa đào tạo "Phương pháp xây dựng Từ điển năng lực, Khung năng lực" cho cán bộ quản lý Tập đoàn.

Khóa đào tạo nhằm giúp Ban lãnh đạo, các cán bộ quản lý và đội dự án nâng cao nhận thức và hiểu rõ lợi ích việc ứng dụng Từ điển năng lực, Khung năng lực trong Công ty. Đồng thời, cung cấp các phương pháp để xây dựng Từ điển năng lực, Khung năng lực cho Tập đoàn Phan Vũ.

Trực tiếp tham gia khóa đào tạo "Phương pháp xây dựng Từ điển năng lực, Khung năng lực", ông Phan Khắc Long - Tổng Giám đốc và ông Đặng Kiện Hùng - Phó Tổng giám đốc đã có nhiều phản biện, góp ý và chia sẻ nhằm làm rõ các nội dung và giúp cho khóa đào tạo cung cấp nhiều hơn những cơ sở lý thuyết mang tính thiết thực, sát sao nhất đối với ngành nghề đặc thù của Tập đoàn Phan Vũ. 

Sau khóa đào tạo này, Ban dự án sẽ là những cán bộ chủ chốt thực hiện triển khai việc xây dựng Từ điển năng lực, Khung năng lực và Đánh giá năng lực cho các Khối/ Phòng ban chức năng trong Tập đoàn. Đây là một nhiệm vụ dài hơi và khối lượng công việc đồ sộ, do đó, Ban dự án sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể sớm ban hành Từ điển năng lực, Khung năng lực và Đánh giá năng lực của Phan Vũ.

Một số hình ảnh được ghi lại trong hai ngày của khóa đào tạo:

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.