Phan Vũ: Chúc mừng các cán bộ quản lý vừa được bổ nhiệm

Phòng Nhân sự đã phát hành các quyết định bổ nhiệm đối với một số cán bộ quản lý thuộc các khối chức năng, phòng ban, nhà máy và công ty thành viên thuộc tập đoàn Phan Vũ. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nên các buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm chủ yếu được thực hiện theo hình thức trực tuyến hoặc thực hiện giãn cách theo quy định phòng, chống dịch.

Ông Phan Khắc Long, Tổng Giám đốc trao quyết định cho ông Nguyễn Sỹ Hoàng và ông Phạm Ngọc Thịnh

Chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm gồm: Ông Nguyễn Sỹ Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV SXXD Phan Vũ; Ông Phạm Ngọc Thịnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Phan Vũ Hạ Tầng; Ông Trần Anh Xông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Điện Phan Vũ; Chị Lê Hoàng Dung được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng Hành chính; Và một số cán bộ thuộc phòng ban chức năng khác.

Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, công tác tốt và đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn Phan Vũ trong cương vị mới.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.