Sắp diễn ra Hội thảo về vật liệu và cấu kiện không nung

Phan Vũ Group sẽ tham dự Hội thảo khoa học về Phát triển vật liệu và cấu kiện không nung cho các công trình xây dựng - Thực trạng và giải pháp, do Hội bê tông Việt Nam (VCA) tổ chức.

Vật liệu không nung - Tấm tường Eurowall Phan Vũ

Qúy Khách hàng - Đối tác quan tâm đến hội thảo, vui lòng xem Thư mời bên dưới và sắp xếp thời gian để đến tham dự hội thảo khoa học lần này:

Trân trọng được đón tiếp Qúy Khách hàng - Đối tác tại hội thảo khoa học!

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.